วปร.904 ทำดีด้วยหัวใจ

ผู้เข้าชม : 135

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเ
สาธง เพื่อชี้แจงเรื่องการใช้งาน #สมุดวปร.904 #ทำดีด้วยหัวใจ
โดยให้นักเรียนบันทึกความดี
ที่นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่น การช่วยทำความสะอาด เก็บขยะ
และจิตอาสาด้านต่างๆ เพื่อเป็นการปลุกพลังและสร้
างต้นแบบแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง