ประเพณีลอยกระทง 2562

ผู้เข้าชม : 156

วันจันทร์ ที่11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
จัด
#กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมา
ของประเพณีลอยกระทงหน้าเสาธงให้นักเรียนทราบ และมีการจัดฐานการเรียนรู้
การจัดทำกระทงจากวิทยากรสามาชิกชุมชนศฤงคาร อีกทั้งการสาธิตขั้นตอนการลอยกระทงอย่างถูกวิธี
กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช....โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง