ทดสอบ RTป.1 และ Pre-ne ป.2-6

ผู้เข้าชม : 168

วันจันทร์ ที่11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ฅ

จัดการทดสอบ RT : Reading Test การสอบวัดความสามารถการอ่าน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ จัดการสอบ Pre-ne

ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราชชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง