อบรมการจัดทำโครงการ

ผู้เข้าชม : 144

วันเสาร์ ที่2 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
โดยนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวสายใจ ธรรมาวุธ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดอบรม
#การเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ การดำเนินการโครงการตามแผนงบประมาณ
และการใช้เอกสารแนบ การสรุปโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และถูกต้องตามหลักการ ให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช...


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มติม คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง