อบรม Sbmld innovation

ผู้เข้าชม : 194

วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จัดโครงการเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยี
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Sbmld Innovation)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยนางสาววนัสนันท์ แก้วเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แนะนำการใช้งานโปรแกรมให้กับคณะครู บุคลากร
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เพื่อนำข้อมูลกรอกลงระบบ Sbmld Innovation
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง