วิทย์สัญจร ป.4 SMP

ผู้เข้าชม : 56
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP)
โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕๒ คน
เข้าชมพิพิธภัณท์สัตว์น้ำมหาาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง
เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเข้าศึกษาเรียนรู้สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
โครงการจัดขึ้นระหว่างในวันศุกร์ ที่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
...โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้...ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง