ผู้มีสิทธิประเมินความพร้อม อนุบาลปีที่1

ผู้เข้าชม : 154โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่1
ห้องเรียนพิเศษภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Mini English Program :MEP)
และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Pre science-Math Program :Pre-SMP)
ประจำปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความพร้อม
ในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง