ผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ประถมศึกษาปีที่1

ผู้เข้าชม : 117

โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program :EP)
และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (science-Math Program :SMP)
ประจำปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความพร้อม
ในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง