สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561

ผู้เข้าชม : 95

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ดำเนินการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
เป็นประธานสนามสอบ และนายสุรเดชา ฟุ้งสาคร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
โดยทำการทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียนทั้งด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่องของนักเรียน
ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียน
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
...โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้......


ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง