ผลการสอบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ผู้เข้าชม : 100

โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ ภัทราวดี ภูมิภมร
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการสอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ที่ 78
ในการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2562
ของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
.....โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้....
....ดอกราชพฤกษ์ ชูช่อแล้วให้ชื่นชม....

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง