วันครู ประจำปี2562

ผู้เข้าชม : 299

"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี" กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
ณ โรงแรมเมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช แสดงความยินดีกับ
ครูอุม
าภรณ์ ผลบำรุง ครูผู้ชำนาญการพิเศษ
รงเรียนเทศบาล 4 มหาาราช รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติ "ครูดีศรีสังคมกระบี่"


ชมภาพบรรยายกาศทั้งหมด คลิกที่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง