โครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้เข้าชม : 623

วันอาทิตย์ ที่๘ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช
เข้าร่วมโครงการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม และ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สมจิตร อุดม
ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง