โครงการบูรณาการพัฒนาการคิด

ผู้เข้าชม : 556

วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
บูรณาการพัฒนาการคิด
(การจัดการเรียนการสอนแบบโค
รงงาน) ให้กับคณะครู
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมราชพฤษ์โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เวลา 08.30-16.30 น. โดยรองศาสตร์จารย์ ดร.พูนสุข อุดม
และ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สมจิตร อุดม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการ
ให้ความรู้ในครั้งนี้ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง