ประกาศหยุดเรียน ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว