วปร.904 ทำดีด้วยหัวใจ

ผู้เข้าชม : 153

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเ
สาธง เพื่อชี้แจงเรื่องการใช้งาน #สมุดวปร.904 #ทำดีด้วยหัวใจ
โดยให้นักเรียนบันทึกความดี
ที่นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่น การช่วยทำความสะอาด เก็บขยะ
และจิตอาสาด้านต่างๆ เพื่อเป็นการปลุกพลังและสร้
างต้นแบบแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบมา‬
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบ‬
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนใจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๗๕-๖๑๑๒๔๔ เว็บไชต์ http:\\www.panurach.com และ http:\\www.t๔-maharach.ac.th