ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

ผู้เข้าชม : 166

วันเสาร์ ที่16 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม
พร้อมด้วย นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร รองนายกเทศมนตรี เมืองกระบี่ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่
มาร่วมพบปะผู้ปกครอง ทั้งนี้นายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวชี้แจ้งเกี่ยวกับนโยบาย
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
...โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราชขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง มา ณ โอกาสนี้.....ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบมา‬
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบ‬
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนใจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๗๕-๖๑๑๒๔๔ เว็บไชต์ http:\\www.panurach.com และ http:\\www.t๔-maharach.ac.th