คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ

ผู้เข้าชม : 101

วันพุธ ที่ 31 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช โดยนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) จังหวัดภูเก็ต เข้ามาศึกษาดูงาน
เรียนรู้เกี่ยวการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program :EP)
โดยมีการเรียนการสอนร่่วมกันระหว่างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอนโดยครูชาวต่างชาติ พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อขนมไทยที่เป็นภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้ขั้นตอนการตำส้มตำเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
...........โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้.........


ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบมา‬
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบ‬
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนใจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๗๕-๖๑๑๒๔๔ เว็บไชต์ http:\\www.panurach.com และ http:\\www.t๔-maharach.ac.th