คณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบางแฟบ

ผู้เข้าชม : 388

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2562โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
โดยนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1.ห้องเรียนปกติ 2.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
3.ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และการบริหารงานสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบมา‬
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.ด.ญ ภัทราวดี ภูมิภมร สอบได้ลำดับที่ 13 2.ด.ญ ภัทรนิษฐ์ พูลพิพัฒน์ สอบได้ลำดับที่ 76 3.ด.ญ สุธาสินี พรหมรักษา สอบได้ลำดับที่ 116 4.ด.ญ ณัฐภาณี เนียรจิตร สอบได้ลำดับที่ 133 5.ด.ญ ปวรวรรณ มาศเมฆ สำรองลำดับที่ 7 6.ด.ญ อาทิตยา ลูกหยี สำรองลำดับที่ 16 .........โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้...........
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนใจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๗๕-๖๑๑๒๔๔ เว็บไชต์ http:\\www.panurach.com และ http:\\www.t๔-maharach.ac.th