ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม อ.1

ผู้เข้าชม : 32

รงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1
ห้องเรียนปกติ (Normal Program : NP)
และห้องเรียนพิเศษภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Mini English Program :MEP) (เพิ่มเติม)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Pre science-Math Program :Pre-SMP) (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการประเมินความพร้อมมีสิทธิ์เข้าเรียนดังประกาศ
มารายงานตัว และจ่ายค่าบำรุงการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง