วิทย์สัญจร ป.4 SMP

ผู้เข้าชม : 412
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP)
โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕๒ คน
เข้าชมพิพิธภัณท์สัตว์น้ำมหาาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง
เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเข้าศึกษาเรียนรู้สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
โครงการจัดขึ้นระหว่างในวันศุกร์ ที่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
...โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้...ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่และชมรมครูผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอเชิญทุกท่านร่วมร่วมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความรักความพูกพันของครอบครัว ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน
Kick with Dad นักเรียนระดับชั้น ป.3 วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2588 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ****กดที่รูปเพื่อไปยังอัลบั้มภาพกิจกรรมนี้*****
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ จุติประภาค ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ดังรายชื่อต่อไปนี 1.ด.ญ ปุญณภา ชุมพรพันธ์ ป.2/2 2.ด.ญ เกสรา เหลี่ยมรุ่งโรจน์ ป.3/4 3.ด.ญ รัฐนิชา เอ่งล่อง ป.3/3 4.ด.ช อนันต์ยศ ห่อทอง ป.2/4 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ ***กดที่ภาพเพื่อลิงค์ไปยังอัลบั้มรูปภาพนี้***