คณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองท่าข้าม

ผู้เข้าชม : 84

วันเสาร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช
โดยนางสาวสายใจ ธรรมาวุธ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช
พร้อมด้วยคณะ
ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาตามโครงสร้
างหลักสูตร ๑.ห้องเรียนปกติ
๒.ห้องเรียน