สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561

ผู้เข้าชม : 111

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ดำเนินการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
เป็นประธานสนามสอบ และนายสุรเดชา ฟุ้งสาคร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
โดยทำการทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียนทั้งด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่องของนักเรียน
ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียน
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
...โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้......


ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่และชมรมครูผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอเชิญทุกท่านร่วมร่วมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความรักความพูกพันของครอบครัว ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน
Kick with Dad นักเรียนระดับชั้น ป.3 วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2588 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ****กดที่รูปเพื่อไปยังอัลบั้มภาพกิจกรรมนี้*****
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ จุติประภาค ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ดังรายชื่อต่อไปนี 1.ด.ญ ปุญณภา ชุมพรพันธ์ ป.2/2 2.ด.ญ เกสรา เหลี่ยมรุ่งโรจน์ ป.3/4 3.ด.ญ รัฐนิชา เอ่งล่อง ป.3/3 4.ด.ช อนันต์ยศ ห่อทอง ป.2/4 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ ***กดที่ภาพเพื่อลิงค์ไปยังอัลบั้มรูปภาพนี้***