คณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครภูเก็ต

ผู้เข้าชม : 89

วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช
โดยนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบา
ล ๔ มหาราช
ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษา และการบริหารงานของสถานศึกษ

ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช


<