ลูกเสือ อ.1-3 ลูกเสือ ป.1-ป.3

ผู้เข้าชม : 22

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 (ลูกเสือจูเนียร์)
และนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1-3 กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีเปิดกิจกรรม โดยนายวิรัตน์ จุติประภาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ณ ลานสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ต่อด้วยการเข้าฐานกิจกรรมลอดซุ้มเสือ
กิจกรรมเดินทางไกลการศึกษาสิ่งแวดล้อม และการเข้าฐานเพื่อฝึกระเบียบวินัย การเอาตัวรอดแบบลูกเสือ
......โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่และชมรมครูผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอเชิญทุกท่านร่วมร่วมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความรักความพูกพันของครอบครัว ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน
Kick with Dad นักเรียนระดับชั้น ป.3 วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2588 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ****กดที่รูปเพื่อไปยังอัลบั้มภาพกิจกรรมนี้*****
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ จุติประภาค ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ดังรายชื่อต่อไปนี 1.ด.ญ ปุญณภา ชุมพรพันธ์ ป.2/2 2.ด.ญ เกสรา เหลี่ยมรุ่งโรจน์ ป.3/4 3.ด.ญ รัฐนิชา เอ่งล่อง ป.3/3 4.ด.ช อนันต์ยศ ห่อทอง ป.2/4 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ ***กดที่ภาพเพื่อลิงค์ไปยังอัลบั้มรูปภาพนี้***