ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ประจำโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช